Sosyal Medya Reklamları Hakkında Herşey!

Reklam; insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne, hizmete, fikre ya da kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyurudur.

Reklam, tüketicilerle iletişim kurarken onlara fiziksel ve psikolojik anlamda fayda sağlayan çeşitli marka vaatleri taşır. Ancak bu marka vaatlerinin kısa, orta ya da uzun vadede satın alma davranışına neden olabilmesi için öncelikle markanın adının hatırlanması gereklidir. Marka adının tüketicilerin belleklerindeki varlığı, marka tercihi yaratabilecek çağrışımların bununla bağ oluşturmasına olanak sağlar. Genel olarak reklamlarda mümkün olan en yüksek bilinirlik amaçlanır. Bu tüketicinin markayı kendiliğinden anımsayabilmesi demektir.

Bir tüketicinin, herhangi bir markanın adını bilmesi çoğu zaman tek başına yeterli değildir. Araştırmalar sonucunda, bir markaya yönelik olarak beslenen olumlu tutumlar ile satın alma davranışına yönelme arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır. Tüketicilerin bir markaya yönelik olarak sahip oldukları olumlu tutumları arttıkça çoğu zaman o markayı satın alma eğilimi de artış göstermektedir. Bu noktada reklamların çeşitli kurumlara veya onların sundukları ürün ya da hizmetlere yönelik olumlu marka imajının oluşturulmasında çok önemli işlevleri bulunmaktadır.

Reklam Kampanyası Süreci

 1. Durum Analizi
  Reklam kampanyası ile amaçlananın ne olduğunun ve bu amaçlara ulaşmak için nasıl bir stratejik yol izlenmesi gerektiğinin belirlenmesi durum tespitinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesine bağlıdır.
 • Reklamı yapılacak ürün/hizmet, marka ya da kurumun analizi,
 • Rakipler ve pazarın analizi,
 • Reklamın hedef kitlesinin analizi olarak sınıflandırılabilir
 1. Reklam Amaçlarının Belirlenmesi
 • Reklam amaç/hedefleri, belli bir pazarlama görevinin iletişime ilişkin yönlerini ifade eden kesin tanımlamalardır.
 • Amaç, ölçülür terimlerle, yazılı olarak ifade edilmelidir.
 • Reklamı yaratan ve onaylayan ilgililer, amaçlarda görüş birliğine varmalıdır. Kime ne söylenmesi gerektiği üzerinde görüş birliği, nasıl en iyi söylenir için para ve zaman harcanmadan önce belirlenmelidir.
 • Amaçlar, pazar ve satın alma nedenleri hakkındaki mahrem bilgilere dayandırılır. Umut ve arzular değil, dikkatle belirlenmiş Pazar fırsatlarının ışığında değerlendirilmiş gerçekçi beklentiler dile getirilmelidir.
 • Bilgilendirmek; yeni bir ürün hakkında pazarı bilgilendirmek, fiyat değişimi ile ilgili pazara bilgi verilmesi.
 • İkna etmek; marka tercihini yaratmak, marka bağlılığına cesaretlendirmek, hemen satın almaya tüketicileri ikna etmek.
 • Hatırlatmak; yakın gelecekte ürüne ihtiyaçları olabileceğini tüketicilere hatırlatmak, ürünün nereden alınacağını tüketicilere hatırlatmak.
 1. Mesaj Stratejisinin Belirlenmesi

Reklamın amacının ne olduğu, yani reklamın neden yapıldığı ve sonuçta neye ulaşılmaya çalışıldığı saptandıktan sonra, bu amaca ulaşmak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin belirlenmesine sıra gelir. Mesaj stratejisi, reklam mesajının oluşturulmasında yaratıcı ekibe yol gösterecek yaratıcı stratejinin hangisi olacağının seçimini içermektedir.

 1. Medya Planlama Stratejisinin Belirlenmesi

Reklam kampanyasının hedef kitleyle buluşmasını sağlayacak medya kararlarının alınmasını kapsayan bu stratejik aşama, medya planlama stratejisinin belirlenmesinde belli bir mesaj strateji doğrultusunda hazırlanan yaratıcı çalışmaların, hangi reklam ortamlarında ve bu reklam ortamlarının her biri açısından hangi televizyon kanalı, hangi gazete, hangi radyo, internet sitesi vb. gibi kritik bilgileri içerir.

 1. Reklam Bütçesinin Belirlenmesi

Reklam kampanyasının amaçlanan hedefleri gerçekleştirebilmesi için reklam verenin çeşitli alt kalemlere ayrılan bir bütçeyi kampanyaya yönlendirmesi gerekmektedir. İşletmenin tüm reklam faaliyetleri için yapacağı harcamalar, reklam harcamaları olarak tanımlanır.

 1. Uygulama

Uygulama aşamasında belirlenen reklam platformu üzerinden yapılacak reklamın, reklam ajanslarının yaratıcı departmanlarında ve prodüksiyon bölümlerinde yer alan grafikerler, reklam yazarları, reklam filmi yönetmenleri ve sanat yönetmenleri tarafından reklam uygulamaya dökülür.

 1. Reklam Etkililiğinin Ölçülmesi

Reklam etkililiğinin ölçümlenmesi, kampanya öncesi ve kampanya sonrası yapılan araştırmalarla gerçekleştirilmektedir. Durum analizinde yapılan, hedef kitle analizi, pazar araştırması ve kurum analizi kampanya öncesinde yapılan analizlerdir. Yapılan bu analizlere göre kampanya sonrasında amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığına bakılır.

Sosyal Medya Reklamları

Sosyal medya reklam faaliyetleri hedef kitleye erişim için sosyal medya mecralarında yapılan reklam iletişimi çalışmalarıdır. Artık günümüzde geleneksel reklam anlayışından daha çok dijital ortamda reklam rağbet görmektedir. Çünkü dijital platformda kullanıcılardan anlık olarak geri dönüşler alınabiliyor ve kurumlar kendilerini bu duruma göre düzenleyebiliyorlar. Sosyal medya reklamları sayesinde kurumunuzun imajını olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Bunun için öncelikle sosyal medyada bulunma amacınızı belirlemeniz gerekmektedir. (Marka bilinirliğini arttırmak, takipçi sayısını arttırmak, hedef kitleye erişim sağlamak ve erişimi arttırmak, müşteri sadakati yaratmak, data edinmek, itibar yönetimi yapmak vb.) Sonrasında belirlediğiniz amaca göre size uygun olan sosyal medya kanalını seçmelisiniz.

Facebook Reklamları

Facebook Reklam Yöneticisi Hakkında

Sosyal medya reklamı için günümüzde en önemli reklam mecralarından biri Facebook’tur. Facebook reklamları firmaları hem mevcut takipçilerine hem de takipçisi olmayan hedef kitlelerine erişmesine ve iletişim yapmasına olanak sağlar. Facebook’ta 4 ana yerleşim tipiyle reklam yapılabiliyor. Bunlar; mobil haber akışı, masaüstü haber akışı, masaüstü sağ sütun ve ınstagram reklamlarıdır.
Bu yerleşimlerde yayınlanabilecek farklı formatta reklam tipleri vardır. Metin, fotoğraf, video formatlarında reklamlar mevcuttur.
Facebook reklamları yapılırken öncelikle reklamın amacı belirlenmelidir. Facebook’ta reklam yayının başlaması için reklam içerikleri Facebook formatlarına uygun olarak hazırlanmalı, hedefleme kriterleri seçilmeli ve her reklam için bütçe belirlenmelidir.

Facebook reklamlarının avantajları;

Marka bilinirliği, hedef kitleye erişim ile marka farkındalığı hedeflenir.

Erişim, seçilen hedef kitlede en yüksek sayıda insana reklam gösterimi hedeflenir.

Trafik (ziyaretçi), reklam tıklaması ile istenen web sayfasına yönlendirme yapar.

Etkileşim, sayfada paylaşılan gönderinin beğeni, paylaşım ve yorumlarını arttırmaya yönelik reklamdır.

Video görüntülemeleri, video içeriklerin görüntülenmesine olanak veren reklamlardır.

Facebook reklamlarında reklamın görüntülü ve sesli olarak sunulma olanağı olduğu için başarı oranı yüksektir. Yaptığınız reklamda kullanıcıdan anında geri dönüş alabilirsiniz. Yorum, beğeni gibi durumlar kurumunuz içerisinde düzenlemelere gitmenize olanak sağlar.

Instagram Reklamları

Instagram'da Reklam Verme

Dünyanın en büyük mobil reklam platformları arasında olan ınstagram sayesinde reklam yayınlayarak ürün ve hizmetleriniz için yüksek etkileşim oranı yakalayabilirsiniz. Instagram reklamları ile ürün ve hizmetiniz bütçeniz ve hedefiniz doğrultusunda ilgili kitlelere ulaştırabilirsiniz. Bu sayede markanızın bilinirliğini arttırarak, satışlarınızı da arttırabilirsiniz. 4 temel reklam modeli bulunan Instagram’da video, görsel ve birkaç görselin kaydırılarak görüntüleme yapılması mümkündür.

Hikaye Reklamları: Akış içeriğinize reklam ekleyebilirsiniz. Burada reklam hakkında bilgi verebildiğiniz gibi link veripte sayfanızada yönlendirme yapabilirsiniz.

Fotoğraf Reklamları: Fotoğraflar kısmına reklam çalışması ekleyebilirsiniz. Görüntünün yanında metin kısmında da reklam hakkında bilgi verip daha ön plana çıkmak için etiket özelliğinide kullanabilirsiniz.

Video Reklamları: Ses ve hareketin gücünü bir araya getirerek fotoğraf reklamlarının sürükleyici görsel kalitesinden faydalanabilirsiniz. 60 saniyeye kadar olan videoları yatay veya kare formatta da yayınlayabilirsiniz.

Dönen Reklamlar: Kampanyalarınıza derinlik katmak için parmak kaydırma yoluyla tek reklamda daha fazla fotoğraf veya video görebilmeyi sağlayan yeni bir katman ekleyebilirsiniz.

Koleksiyon Reklamları: Hedef kitlenizin ürünleri keşfetmesini, incelemesini ve satın almasını, koleksiyon formatını kullanarak sağlayabilirsiniz. Video, görseller veya her ikisini de kullanmaya olanak sağlayan koleksiyon reklamları ile hem ürüne hem de kitlenizin yaşam tarzına uygun bütüncül bir hikaye yaratabilirsiniz.

Twitter Reklamları

Twitter Reklam Modelleri Nelerdir?Twitter, reklam vermek isteyen markalar için birkaç reklam modeli sunuyor. Markalar bu modeller içerisinden ihtiyacını karşılayabiliyor ve kampanyalarını oluşturabiliyor.

Tweet Etkileşimleri: Takipçilerinizle etkileşim sağlamanız için Twitter’daki gönderilerinizi öne çıkarmanızı sağlayan reklam modelidir. Tweetlerinizin gösterimini yeni kitlelere de yapabilirsiniz

Web Sitesi Tıklamaları veya Dönüşümleri: Bu reklam modelinde kullanıcılarınızı Tweetleriniz ile internet sitenize trafik çekmek, satın alma ve üyelik gibi eylemler için yönlendirebilirsiniz.

Uygulama Yüklemeleri veya Uygulama Yeniden Etkileşimleri: Mobil uygulamanız var ise bunu kitlenize sunabilir onlara uygulamanızı yükletebilirsiniz. Bu reklam modelinde ayrıca daha önce kullanan kişilere uygulamanızı yeniden göstermeniz mümkündür.

Video Görünümleri: Twitter’a yüklediğiniz videoların izlenme oranını yükseltebilirsiniz.

Takipçiler: Twitter’daki takipçi sayınızı yükseltebilirsiniz.

Twitter’daki Yönlendirmeler: Twitter’daki tekliflerinizle ilgilenen kişilerden bu yolla e-posta toplamanız mümkün.

Twitter, genellikle kullanıcılar tarafından düşüncelerini paylaştıkları bir platformdur. Burada reklam vermenin başarı oranı Facebook ve Instagram kadar yüksek değildir. Başarılı olmak için yazı yazarak, fikir üreterek satış yapabilirsiniz.. İnfluencerler sayesinde burada takipçilerinize yani kitlenize seslenerek ürün veya hizmetinizin reklamını yapabilirsiniz.