Ortak Whatsapp grubumuz üzerinden günlük ve haftalık bilgilendirmeler yapıyor ay sonundan ise genel raporunuzu gönderiyorum.